Prof. Dr. ENSAR NİŞANCI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ENSAR NİŞANCI

T: (0282) 250 2801

M enisanci@nku.edu.tr

W enisanci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası İlişkiler
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 1995
Tez:
Lisans
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
2013-
Doç. Dr. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2010-
Doç. Dr. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
2007-2010
Yrd. Doç. Dr. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
2000-2007
Araş. Gör. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI
1993-1999
İdari Görevler
Dekan NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-
Yönetim Kurulu Üyeliği BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
2011-2013
Bölüm Bşk. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
2008-2010
Yönetim Kurulu Üyeliği HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2007-2010
Yönetim Kurulu Üyeliği HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2003-
Komisyon Üyeliği HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2001-2002
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Araştırma Görevlisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1993-2000
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Uluslararası İlişkiler
Ortadoğu Çalışmaları
Uluslararası Siyaset
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. NİŞANCI E., Fırat Kalkanı Operasyonu,Terörle Mücadele ve Yeni Türk Dış Politikası, Sosyal Bilimler Metinleri, 2016.
Özgün Makale Proquest
2. NİŞANCI E., Musul Operasyonunun Stratejik Önemi Üzerine, BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2016.
Özgün Makale EBSCO
3. NİŞANCI E., YETKİN AKER D., Uluslararası Göç Sığınmacılar ve Türkiye, Sosyal Bilimler Metinleri,, 2016.
Özgün Makale ASOS, ZDB, PROQUEST ve Index Copernicus
4. AKA H. B., NİŞANCI E., Neo Oryantalizm ve Orta Doğu yu Anlamak, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 5, pp. 9-26, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , İslami Siyasal Kimliğin Dönüşümünde Öznelerin Rolü ve Demokratikleşme Sorunu, Yeni Dergi , 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
2. , Kemalizm’in Türkiye’sinden Türkiye’deki Kemalizm’e: Kemalizm’in Kısa Biyografisi, Tarih Bilinci, cilt 11, 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. , Vatandaşlığı Yeniden Düşünmek: Vatandaşlık, Şehir ve Civic Kültür, e-Akademi, 2007.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. , Karşılaşma, İslam ve Demokrasi, Düşünen Siyaset, cilt 6, 2007.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , Klasik Oryantalizmden Neo-Oryantalizme: İslam, Demokrasi ve Büyük Orta Doğu Projesi Üzerine, Avrasya Dosyası, cilt 11, ss. 88-112, 2001.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , The New Intellectual Capital Of Turkey: Muslim Intellectuals, Emerging Markets Journal, cilt 10, 2013.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
2. , Vatandaşlık ve Demokrasi İçin Potansiyel Mekân Olarak Şehirler ve Şehirci Söylem, Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi, cilt 5, ss. 7-30, 2007.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. , Küreselleşme ve Post-modernleşme Sürecinde Vatandaşlığı Yeniden Düşünmek, Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi, cilt 4, ss. 155-166, 2006.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. , 1980 sonrası Dönüşümde Devlet Sermayedar Rolü Üzerine, Toplum ve Bilim , ss. 110-136, 2006.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. NİŞANCI E., YILDIRIM D. Ç., KIRCI ÇEVİK N., SIRIM V., Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, Bölüm: Indonesia, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: S.Özdemir, S.Erdoğan,A.Gedikli, 2017.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. NİŞANCI E., Tekirdağ Şehir ve Kültür 2, Bölüm: Şehir Kavramından Tekirdağ’a Bakmak: Stratejik Şehir Olarak Tekirdağ, Yayın Yeri: TTBBD Yayını, Editör: Prof. Dr. Murat TAŞAN, 2017.
Bilimsel Kitap
2. NİŞANCI E., İZMEN YARDIMCI E. Ü., BOSTANCI S. H., Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Bölüm: Kavramsal Açıdan Üniversiteler ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları, Editör: Ensar Nişancı, Ümit İzmen, Seda H. Bostancı, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. NİŞANCI E., Tekirdağ Şehir ve Kültür, Bölüm: Köy ve Kent, Yayın Yeri: TTBBD Yayınları, Editör: Murat TAŞAN, 2016.
Bilimsel Kitap
4. NİŞANCI E., Uluslararası Göç ve Mülteci Uyumu Sorununda Kamu Yönetiminin Rolü, Bölüm: Suriyeli Mülteci Meselesi: Zorunluluktan Erdem Çıkarmak, Yayın Yeri: UMUTTEPE YAYINLARI, Editör: BULUT YAKUP, 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. NİŞANCI E., Almanya’daki Parlementer Seçimler Üzerinden Avrupa Birliğinin Geleceğine Bakmak, International Congress of Management Economy and Policy, ICOMEP’17 (17.11.2017-18.01.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. NİŞANCI E., Yeni Türk Dış Politikasını Coğrafya Üzerinden Okumak, International Congress of Management Economy and Policy, ICOMEP’17 (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. NİŞANCI E., Changing Balance of Power in Syria and Middle East After Direct Involment of USA, International Congress of Management Economy and Policy, ICOMEP’17 (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. NİŞANCI E., Understanding Increasing Radical Right in Europe, International Congress of Management Economy and Policy, ICOMEP’17 (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. NİŞANCI E., Current Trends in The Middle East, The First International Conference on Current Trends in The Middle East (03.04.2017-05.04.2017).
Özet bildiri
6. NİŞANCI E., AK Parti Dış Politasını Anlamak Üzerine, ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
7. NİŞANCI E., Fırat Kalkanı Operasyonu ve Yeni Türk Dış Politikası, ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
8. NİŞANCI E., Global Trendler ve Bölgesel Kopuşlar Arasında Türkiye İran İlişkilerini Haritalaştırmak, ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
9. NİŞANCI E., Musul Operasyonunun Stratejik Önemi Üzerine, ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
10. NİŞANCI E., Hıra, Mekke ve Medine Modelleri Üzerinden İslam Medeniyetinin Tarihsel Serencamına Bakmak, 21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri (10.05.2016-14.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
11. , (01.02.2013-).
Tam metin bildiri
12. , (09.10.2012-11.10.2012).
Tam metin bildiri
13. , (11.09.2010-12.09.2010).
Tam metin bildiri
14. , (09.06.2010-14.06.2010).
Tam metin bildiri
15. , (01.01.2010-).
Tam metin bildiri
16. , (24.09.2009-27.09.2009).
Tam metin bildiri
17. , (09.09.2007-12.09.2007).
Tam metin bildiri
18. , (01.01.2007-).
Tam metin bildiri
19. , .
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi.
Uluslararası Dergi ASOS
2. Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları (20.11.2017-20.11.2017).
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. I. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
Ulusal Projeler
1. Suriye İç Savaş’Nın Jeo-Politiğini Anlamak: Bu Savaşın Türkiye Dış Politikası, Orta Doğu Ve Uluslar Arası Düzene Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 03.02.2014-30.11.2016.
Üyelikler
Bizethics, Üye, 2003-.
Sociology Of Islam, Üye.
Sociologist without Border, Üye.
BIZ grup (İnternationalEthic Grup), Üye.
ULAGDER Yönetim Kurul Üyeliği, Üye.