Prof. Dr. ENSAR NİŞANCI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ENSAR NİŞANCI

T: (0282) 250 2801

M enisanci@nku.edu.tr

W enisanci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Uluslararası İlişkiler
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 1995
Tez:
Lisans
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Akademik Görevler
Prof. Dr.
2013-
Doç. Dr.
2007-
Yrd. Doç.
2001-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
2011-2013
Bölüm Bşk. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2009-2010
Yönetim Kurulu Üyeliği HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2007-2010
Yönetim Kurulu Üyeliği HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2003-
Komisyon Üyeliği HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
2001-2002
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Araştırma Görevlisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1993-2000
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. NİŞANCI E., FIRAT KALKANI OPERASYONU, TERÖRLE MÜCADELE VE YENİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI, Sosyal Bilimler Metinleri, 2016.
Özgün Makale Proquest
2. NİŞANCI E., MUSUL OPERASYONUNUN STRATEJİK ÖNEMİ ÜZERİNE, BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2016.
Özgün Makale EBSCO
3. NİŞANCI E., YETKİN AKER D., ULUSLARARASI GÖÇ, SIĞINMACILAR VE TÜRKİYE, Sosyal Bilimler Metinleri,, 2016.
Özgün Makale ASOS, ZDB, PROQUEST ve Index Copernicus
4. AKA H. B., NİŞANCI E., Neo-Oryantalizm ve Orta Doğu’yu Anlamak, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 5, pp. 9-26, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , İslami Siyasal Kimliğin Dönüşümünde Öznelerin Rolü ve Demokratikleşme Sorunu, Yeni Dergi , 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
2. , Kemalizm’in Türkiye’sinden Türkiye’deki Kemalizm’e: Kemalizm’in Kısa Biyografisi, Tarih Bilinci, cilt 11, 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. , Vatandaşlığı Yeniden Düşünmek: Vatandaşlık, Şehir ve Civic Kültür, e-Akademi, 2007.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. , Karşılaşma, İslam ve Demokrasi, Düşünen Siyaset, cilt 6, 2007.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , Klasik Oryantalizmden Neo-Oryantalizme: İslam, Demokrasi ve Büyük Orta Doğu Projesi Üzerine, Avrasya Dosyası, cilt 11, ss. 88-112, 2001.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , The New Intellectual Capital Of Turkey: Muslim Intellectuals, Emerging Markets Journal, cilt 10, 2013.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
2. , Vatandaşlık ve Demokrasi İçin Potansiyel Mekân Olarak Şehirler ve Şehirci Söylem, Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi, cilt 5, ss. 7-30, 2007.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. , Küreselleşme ve Post-modernleşme Sürecinde Vatandaşlığı Yeniden Düşünmek, Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi, cilt 4, ss. 155-166, 2006.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. , 1980 sonrası Dönüşümde Devlet Sermayedar Rolü Üzerine, Toplum ve Bilim , ss. 110-136, 2006.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. NİŞANCI E., Tekirdağ Şehir ve Kültür, Bölüm: Köy ve Kent, Yayın Yeri: TTBBD Yayınları, Editör: Murat TAŞAN, 2016.
Bilimsel Kitap
2. NİŞANCI E., ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ UYUMU SORUNUNDA KAMU YÖNETİMİNİN ROLÜ, Bölüm: SURİYELİ MÜLTECİ MESELESİ:ZORUNLULUKTAN ERDEM ÇIKARMAK, Yayın Yeri: UMUTTEPE YAYINLARI, Editör: BULUT YAKUP, 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. NİŞANCI E., AK PARTİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK ÜZERİNE, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
2. NİŞANCI E., FIRAT KALKANI OPERASYONU VE YENİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
3. NİŞANCI E., GLOBAL TRENDLER VE BÖLGESEL KOPUŞLAR ARASINDA TÜRKİYE İRAN İLİŞKİLERİNİ HARİTALAŞTIRMAK, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
4. NİŞANCI E., MUSUL OPERASYONUN STRATEJİK ÖNEMİ ÜZERİNE, ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
5. , (01.02.2013-).
Tam metin bildiri
6. , (09.10.2012-11.10.2012).
Tam metin bildiri
7. , (11.09.2010-12.09.2010).
Tam metin bildiri
8. , (09.06.2010-14.06.2010).
Tam metin bildiri
9. , (01.01.2010-).
Tam metin bildiri
10. , (24.09.2009-27.09.2009).
Tam metin bildiri
11. , (09.09.2007-12.09.2007).
Tam metin bildiri
12. , (01.01.2007-).
Tam metin bildiri
13. , .
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Suriye İç Savaş’Nın Jeo-Politiğini Anlamak: Bu Savaşın Türkiye Dış Politikası, Orta Doğu Ve Uluslar Arası Düzene Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 03.02.2014-30.11.2016.
Üyelikler
Sociology Of Islam, Üye.
Sociologist without Border, Üye.
BIZ grup (İnternationalEthic Grup), Üye.
ULAGDER Yönetim Kurul Üyeliği, Üye.